Svæveflyvning

Hvad er svæveflyvning?

Svæveflyvning er flyvning uden motor, hvor naturens fantastiske energikilder gør, at man kan flyve højt oppe i timevis – over lange distancer – med høj hastighed – uden at bruge én dråbe benzin! Svæveflyvning kan både være rekreativ flyvning, hvor flyvningen nydes i nærheden af flyvepladsen, eller skarp konkurrence, hvor der konkurreres i at gennemføre en på forhånd fastlagt rute hurtigst muligt.

Som energikilde benyttes solens opvarmning af jordoverfladen, der skaber opdrift (da varm luft er lettere end kold luft). På et tidspunkt begynder den varme luft at stige til vejrs og danner det vi kalder en termikboble. I denne termikboble kan svæveflyvepiloten cirkle, og derved vinde højde. I Danmark er det ikke usædvanligt at kunne stige med op til 4-5 meter i sekundet. Når bunden af skyerne nåes, fortsættes flyvningen til den næste termikboble. Cumulusskyer som kendes ved deres flade ofte lidt mørkere bund, og tætte blomkålslignende top markere termikboblerne, og man kan næsten være sikker på at finde termik under disse.

Hvordan kommer vi så i luften? Der findes flere startmetoder, den hyppigst anvendte i Danmark er spilstart, hvor et spil med en kraftig motor, trækker en wire som er fastgjort til svæveflyet. Det er en billig og effektiv startmetode. En anden meget anvendt metode er flyslæb, hvor et motorfly trækker svæveflyet i luften med et udspændt slæbetov.

Derudover findes der også selvstartende svævefly, som har motorkraft nok til at starte selv. Vestjysk svæveflyveklub har 1 stk. Rotax Falke SF25C, som reelt er et lille motorfly med plads til 2 personer. Dette kan anvendes til flyslæb og hygge og turflyvning.

Vil du vide mere om svæveflyvning kan du læse mere på Dansk svæveflyver union’s hjemmeside her: dsvu.dk

Uddannelsens opbygning

1. FAST TRACK

Du starter din pilot uddannelse med en flyvetur i klubbens motordrevne TMG, hvor du lærer de mest basale ting i flyvningen. En instruktør vil guide dig igennem elementer, som drej og fartstyring. Efter nogle få ture vil du have forudsætningerne for, at komme godt i gang med skolingens næste fase.

2. GRUNDSKOLING

I grundskolingen deltager du sammen med andre pilotaspiranter i de grundlæggende aspekter i flyvningen. Dit fokus vil på dette tidspunkt af din uddannelse centrere sig om flyvningens start- og landingsfaser. Når du efter en periode på typisk mellem 2-3 mdr. mestrer svæveflyvningens grundelementer, er du klar til næste del af forløbet.

3. SOLOFLYVNING

Denne del af uddannelsen er enhver pilots største øjeblik. Det er her, du for første gang vil flyve – uden at have en instruktør med i flyveren. Lige meget hvilken type pilot du er, vil du altid huske din første soloflyvning til evig tid!

4. VIDEREGÅENDE SKOLING

Efter Soloflyvningen vil der i din uddannelse blive lagt yderligere lag på de færdigheder, du erhvervede dig under din grundlæggende skoling. Under din videregående skoling vil der derfor blive stillet højere krav til præcision i forhold til, hvad der gjorde i tidligere faser af uddannelsen. Du gennemgår dette forløb i en kombination af Soloflyvninger og med flyvninger med en tilknyttet instruktør.

5. FLYVEPRØVEN OG CERTIFIKAT

Denne fase er den sidste og afsluttende del af din pilotuddannelse. Du vil her, i lighed med en traditionel praktisk køreprøve, skulle demonstrere, at du til enhver tid og i pressede situationer kan føre flyet tilfredsstillende og sikkert.

Hvad koster det?

Alm. medlem

DKK 740 pr. måned

UBEGRÆNSET SVÆVEFLYVNING

UBEGRÆNSET SPILSTATER

FRI ADGANG TIL KLUBBENS SVÆVEFLY

ADGANG TIL KLUBBENS TMG

TILKNYTTET INSTRUKTØR

MULIGHED FOR KLUBTRÆNER

Ung medlem

DKK 450 pr. måned

UBEGRÆNSET SVÆVEFLYVNING

UBEGRÆNSET SPILSTATER

FRI ADGANG TIL KLUBBENS SVÆVEFLY

ADGANG TIL KLUBBENS TMG

TILKNYTTET INSTRUKTØR

MULIGHED FOR TALENTPROGRAM

TMG-medlem

DKK 570 PR. MÅNED

ADGANG TIL KLUBBENS TMG

DKK 450 PR. TACHO TIME

TILKNYTTET INSTRUKTØR